Varför välja Aquarena?

Aquarena började producera badanläggningar 1995.

Lång erfarenhet och bred kunskap

 

Första Aquarena invigdes år 2000 i Katrineholm. Därefter har vi byggt 11 st Aquarena-anläggningar, flertalet drivna av kommuner. De två sista, Aquarena Sollefteå och Aquarena Tyresö drivs privat. Intresset för att lägga båda ägande och drift på privat aktörer har ökat de senaste åren och kommer att vara ett starkt alternativ i framtiden.

 

 

Risk med badhus

 

Att bygga badhus gör en kommun kanske var 30-40:e år så det är en utmaning att få till det på ett rätt och hållbart sätt. Aquarena arbetar kontinuerligt med att utveckla nya anläggningar som ska anpassas till de olika kommunerna som vi samarbetar med. Vi ritar nya lösningar dagligen och har en stor bank med erfarenhet och kunskap runt materialval, tekniska lösningar, stabila konstruktionslösningar, affärssystem, städ- och underhåll samt ett utarbetat utbildningsprogram för drifts- och underhållspersonal.

Lösning Privat ägande

 

Operativ och teknisk drift samt utveckling av övrig verksamhet, i synnerhet det som är av mer kommersiell karaktär, är det Aquarena som ansvarar för. Service och nytänkande är alltid viktiga drivkrafter i utvecklingen av ett simhall, vilket gör att invånarna får det de behöver och vill ha, samtidigt som en kommuns åtagande begränsas till att betala en förutbestämd årlig kostnad. Eventuella fördyringar och problem av det slag som kännetecknat många andra badprojekt, drabbar därför inte skattebetalarna.

Projektöversikt

 

• Aquarena kan byggas och ägas av kommunen som ett totalentreprenads avtal.

 

• Aquarena kan byggas av kommunen och under en begränsad tid drivas av Aquarena.

• Aquarenas konstruktion, innehåll och kvalitet är det samma om Aquarena ägs och drivs av kommunen eller en privat aktör.

• Väljer kommunen att Aquarena ska äga och driva anläggningen som en privat aktör kommer Aquarena ta ansvar för projektering, genomförande, finansiering samt operativ- och teknisk drift av en funktion som traditionellt har åvilat den offentliga sektorn eller i huvudsak har hanterats som ett offentlig åtagande. Aquarenas åtagande innefattar dessutom ofta investeringar och/eller utförande av tjänster som kompletterar och ligger utanför det offentliga åtagandet.

Aquarena - En mycket säker friskvårdsanläggning till ett rimligt fast pris. Motion och upplevelse för hela familjen i en säker miljö.

Aquarena Sales

Telefon: 0708 72 88 11
Epost:  stephen.jones@aquarena.nu