Information och förhållningsregler ang varningar och avstängningar

  • När du uppträder opassande/otrevligt mot andra gäster, så som överdrivet tittande, fotografering av personer som ej gett sitt medgivande, överdrivet kontaktsökande osv får du en muntlig varning.

  • Vid upprepande av ovanstående blir du avstängd i 3 månader.

  • Om du är berusad/drogad/droghandel på anläggningen, blir du avstängd i 6 månader.

  • Om du missbrukar ditt kort, tex släpper in/lånar ut ditt kort till personer som inte är medlemmar, blir du avstängd i 3 månader.  

  • Vi utför stickprovskontroller på medlemskort.